سر خط اخبار

qove qazaeie

رای دیوان‌عالی‌ درباره اعاده دادرسی محکومان به قصاص‌نفس زیر 18 سال

هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. ...