سر خط اخبار

اخرین اخبار
sazman

سران کشورهای اسلامی سیاست بازی را کنار گذاشته نسبت به اهانت به اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر خدا واکنش قاطع نشان دهند

سران کشورهای اسلامی سیاست بازی را کنار گذاشته نسبت به اهانت به اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر خدا واکنش قاطع نشان دهند به گزارش لایر نیوز و به نقل ...
۲۰۲۰-۱۰-۲۱ ۰۰٫۲۳٫۲۳

با صدور حكمي از سوی رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز منطقه خاورمیانه مهندس سید امیر مسعود حسینی  به سمت:معاونت هماهنگ کننده سازمان حقوقدانان بدون مرزدر منطقه خاورمیانه  منصوب شد

با صدور حكمي از سوی رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز منطقه خاورمیانه مهندس سید امیر مسعود حسینی  به سمت:معاونت هماهنگ کننده سازمان حقوقدانان بدون مرزدر منطقه خاورمیانه  منصوب شد به ...
۲۰۲۰-۱۰-۲۱ ۰۰٫۲۲٫۴۳

تشکیل سازمان حقوقدانان بدون مرز در منطقه خاورمیانه

به گزارش لایر نیوز و به نقل از دفتر مرکزی سازمان حقوقدانان بدون مرز در منطقه خاورمیانه : بمنظور ایجاد ظرفیت و یکپارچگی در بخشهای عدالت در منطقه خاورمیانه و ...
۲۰۲۰-۱۰-۲۱ ۰۰٫۲۰٫۰۹

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،حجه الاسلام و المسلمين ابوالحسن کیهانی فاضل  به سمت: رییس دفتر جذب و گزینش سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،حجه الاسلام و المسلمين ابوالحسن کیهانی فاضل  به سمت: رییس دفتر جذب و گزینش سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز ...
۲۰۲۰-۱۰-۲۱ ۰۰٫۱۹٫۱۹

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،محمد امین روحی به سمت: معاونت پشتیبانی  سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،محمد امین روحی به سمت: معاونت پشتیبانی  سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و ...
۲۰۲۰-۱۰-۲۱ ۰۰٫۱۷٫۱۶

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،مهندس سید روزبه دزفولیان  به سمت: معاونت امنیت و ارتباطات زیر ساخت  سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان،مهندس سید روزبه دزفولیان  به سمت: معاونت امنیت و ارتباطات زیر ساخت  سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد به گزارش لاير نيوز و به ...
حقوقدانان بدون مرز در استانها
استان تهران