سر خط اخبار

کد خبر:2209
پ

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟ اظهارات افشین مرادی معاونت اجرایی سازمان حقوقدانان بدون مرز

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟ 📣اظهارات افشین مرادی معاونت اجرایی سازمان حقوقدانان بدون مرز ✅لزوم برگزاری جلسات مشترک روسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز با روسای محترم دادگستری ها در راستای اهداف سازمان و حمایت از زنان و کودکان و موارد نقض حقوق بشر ✅لزوم تدوین شرح وظایف […]

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟
📣اظهارات افشین مرادی معاونت اجرایی سازمان حقوقدانان بدون مرز
✅لزوم برگزاری جلسات مشترک روسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز با روسای محترم دادگستری ها در راستای اهداف سازمان و حمایت از زنان و کودکان و موارد نقض حقوق بشر
✅لزوم تدوین شرح وظایف مبسوط معاونتها توسط معاونت حقوقی و تدوین مقررات سازمان
✅لزوم ورود بیشتر سازمان حقوقدانان بدون مرز در خصوص حقوق داخلی ایران و نیز منطقه خاورمیانه