سر خط اخبار

کد خبر:2202
پ

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟ اظهارات دکتر مسعود پورصالحی معاونت پارلمانی و‌ارتباطات اجتماعی سازمان:

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟ 📣اظهارات دکتر مسعود پورصالحی معاونت پارلمانی و‌ارتباطات اجتماعی سازمان: ✅برماثابت شده است که دوستان در سازمان حقوقدانان بدون مرز خارج از همه محدودیتها و خارج از همه مرزها دغدغه تحقق عدالت را دارند ✅آرمان خواهی سازمان حقوقدانان بدون مرز در راستای فرمایشات امام […]

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟
📣اظهارات دکتر مسعود پورصالحی معاونت پارلمانی و‌ارتباطات اجتماعی سازمان:
✅برماثابت شده است که دوستان در سازمان حقوقدانان بدون مرز خارج از همه محدودیتها و خارج از همه مرزها دغدغه تحقق عدالت را دارند
✅آرمان خواهی سازمان حقوقدانان بدون مرز در راستای فرمایشات امام خمینی(ره)مبنی برصدور انقلاب در سال ۱۳۵۷است
✅سازمان حقوقدانان بدون مرز نباید محدود به حمایت معنوی از اتفاقات و جریانات باشد
✅سازمان حقوقدانان بدون مرز باید خارج از چارچوب و محدودیتهای دین و نژادی اقدامات مادی و اجرایی خود را در همه گیتی گسترش دهد
✅لزوم ورود سازمان حقوقدانان بدون مرزدر دادگاههای بین المللی در موضوعات حقوق بشری
✅بزودی تعدادی از وکلای ترکیه و امارات جذب سازمان حقوقدانان بدون مرز خواهند شد
✅سازمان حقوقدانان بدون مرز در انجام وظایف خود نباید مقید به مرزی باشد