سر خط اخبار

کد خبر:2199
پ

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟ اظهارات دکتر احمد شانیان معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و کسب و کارهای دیجیتال سازمان حقوقدانان بدون مرز:

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟ 📣اظهارات دکتر احمد شانیان معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و کسب و کارهای دیجیتال سازمان حقوقدانان بدون مرز: ✅لزوم ورود بیشتر سازمان حقوقدانان بدون مرز به حوزه مطالبه گری وسوت زنی ✅سازمان حقوقدانان بدون مرز بعنوان بازوی اجرایی یاری گر دستگاه قضایی باشد […]

✔️درسومین جلسه اعضا ستادی،شورای معاونین،وروسای مناطق سازمان حقوقدانان بدون مرز چه گذشت؟
📣اظهارات دکتر احمد شانیان معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و کسب و کارهای دیجیتال سازمان حقوقدانان بدون مرز:
✅لزوم ورود بیشتر سازمان حقوقدانان بدون مرز به حوزه مطالبه گری وسوت زنی
✅سازمان حقوقدانان بدون مرز بعنوان بازوی اجرایی یاری گر دستگاه قضایی باشد
✅دست نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را میفشاریم و یاری گر آنان در حوزه قانون گذاری خواهیم بود