سر خط اخبار

کد خبر:43
پ

پیام نوروزی سال 1394 مدیرکل سازمان حقوقدانان بدون مرز

به گزارش لاير نيوز -عليرضا تركستاني مدير كل سازمان حقوقدانان بدون مرزو رييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي استان همدان در آستانه تحويل  سال ١٣٩٤ پيامي صادر كردند متن پيام به شرح ذيل است: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علي دينك سال ١٣٩٤مصادف است با ايام شهادت بانو فاطمه زهرا(س) بانويي كه اسوه صبر […]

به گزارش لاير نيوز -عليرضا تركستاني مدير كل سازمان حقوقدانان بدون مرزو رييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي استان همدان در آستانه تحويل  سال ١٣٩٤ پيامي صادر كردند متن پيام به شرح ذيل است:
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علي دينك
سال ١٣٩٤مصادف است با ايام شهادت بانو فاطمه زهرا(س) بانويي كه اسوه صبر و استقامت بود چرا كه زندگي وي در منزلي آغاز شد كه كانون مبارزات مختلف سياسي عليه كفر و شرك و نفاق بود پدر و همسر ايشان در مبارزات مسلمانان بر عليه سنگر كفر فرمانده؛صف شكن و تعيين كننده در سرنوشت اسلام بودند و آن بانوي مكرمه نيزدر اين حوادث يار و ياور و همراه آنان بودند؛بعد از رحلت حضرت رسول اكرم صل الله عليه واله اتخاذ استراتژي واحد از سوي حضرت فاطمه زهرا (س) و موضع گيري ايشان مبني بر پايدار ماندن بيعتي كه در زمان حضرت رسول (ص)صورت گرفته بود و روبرو شدن با صدمات و رنجهاي بيشمار در راه نهادينه كردن اين مهم درسي بزرگ براي همه رهروان رقم زده است…
سال ١٣٩٣نيز سپري شد … در اين سال نيز دغدغه هاي سال١٣٩٢ در خصوص آينده نهاد وكالتي كشور وجود داشت عده اي از عزيزان باز هم بر مقوله استقلال وكيل تاكيد داشته و از نظارت دستگاه قضا بر نهاد وكالت بيمناك بوده وآن را نافي استقلال وكيل تلقي فرموده اند ليكن از اين امر غافل بوده كه طرح موضوع استقلال وكيل در حد حرف و در وضعيت موجود نه تنها كمكي به نهاد وكالت نكرده بلكه باعث بروز نتيجه معكوس در آينده نهاد وكالتي كشور گرديده ….نهاد وكالت در حال حاضرنيازمند برخورداري از  تامينات و احترامات در شان و هم مرتبه با قضات محترم دادگستري بوده نه اينكه وكيل دادگستري هيچ تفاوتي با ارباب رجوع هاي عادي دادگستري نداشته و در ورودي دادگستري ها مورد بازرسي بدني واقع گردند و شان ومنزلت آنان در حد يك ارباب رجوع عادي تنزل پيدا نمايد و اعتراض همكاران معظم در ديوان محترم عدالت اداري در خصوص اين امر نتيجه اي در پي نداشته باشد … عدم اعتماد دستگاه قضا به نهاد وكالت نتيجه عملكرد تعدادي از وكلاي دادگستري بوده كه بجاي دفاع صرف از حقوق موكلينشان با انجام مصاحبه هاي غير ضروري با رسانه هاي بيگانه بجاي استفاده از ابزارهاي قانوني ؛خود با موكلين هم صدا شده و سعي در اعمال فشار بر دستگاه عدليه داشته اند و النهايه با عملكرد خود؛ موكلين خود را نيز از برخورداري از رافت اسلامي محروم نموده اند و خود نيز با انجام اعمال مجرمانه مرتكب جرم گرديده و پروانه وكالت آنان تعليق و عند الاقتضا ابطال گرديده است سپس با ابطال پروانه وكالت مدعي گرديده اند كه استقلال نهاد وكالت نقض شده است سوال اينجاست  ايا قاضيی كه بدليل تخلفات و يا ارتكاب جرم بصورت دايم و يا موقت منفصل ميشود ميتواند مدعي نقض استقلال خود گردد؟….
 در سال ١٣٩٤ همه صاحبنظران و علما و پيشكسوتان علم حقوق در كشور بايد بجاي طرح مسائل اختلاف انگيز و ايجاد دو دستگي در نهاد وكالت به اين سو حركت كنند كه اولا: روندي اجرايي گرددكه در هنگام جذب وكيل تمامي صلاحيتهاي وي احراز گردد تا افراد غير صالح نتوانند با ورود به نهاد وكالت نام وكيل را خدشه دار نمايند ثانيا: ترتيبي اتخاذ گردد كه وكلاي محترم دادگستري در عمل از تامينات و احترامات هم شان و مرتبه قضات برخوردار گشته و مقررات لازم در اين خصوص تصويب و استقلال وكيل در عمل نهادينه گردد در پايان سالي خوش همراه با سلامت و موفقيت از خداوند متعال براي همه آرزومندم
عليرضا تركستاني
مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز ورييس مركز امور وكلا و مشاوران حقوقي استان همدان