سر خط اخبار

کد خبر:5113
پ

ورود سازمان حقوقدانان بدون مرز به مسئله ریزگردها: رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز به معاون‌ حقوق بشر سازمان حقوقدانان بدون مرز ماموریت داد:تا با تشکیل کارگروه ویژه محیط زیست علت ریزگردها را مشخص تا زمینه دادخواهی والزام مسببین به رفع آن از طریق مراجع بین المللی فراهم گردد

ه گزارش لایر نیوز و‌به نقل از مرکز رسانه سازمان حقوقدانان بدون مرز ، متن این ابلاغ بدین شرح است: سرکار خانم شیرین یاوری  معاون محترم حقوق بشر سازمان حقوقدانان بدون مرز  سلام علیکم  نظر به این که مسئله ریزگردها از مسائل مهمی استکه متاسفانه مدتی است مردم ما در جمهوری اسلامی ایران را درگیر […]

ه گزارش لایر نیوز و‌به نقل از مرکز رسانه سازمان حقوقدانان بدون مرز ، متن این ابلاغ بدین شرح است:

سرکار خانم شیرین یاوری 

معاون محترم حقوق بشر سازمان حقوقدانان بدون مرز 

سلام علیکم 

نظر به این که مسئله ریزگردها از مسائل مهمی استکه متاسفانه مدتی است مردم ما در جمهوری اسلامی ایران را درگیر وسلامت مردم را تهدید نموده است ،  طی این ابللاغ به سرکار عالی  ماموریت داد ه می شود تا با تشکیل کارگروه ویژه محیط زیست  ونیز استفاده از پتانسیل نخبگان دانشگاهی و نیز ظرفیت پژوهشگاه سازمان حقوقدانان بدون مرز ؛ ضمن ارائه گزارشی کامل از علت ریزگردها و نیز مسببین ،زمینه دادخواهی از طریق مراجع بین المللی و‌نیز دادسرای دیوان بین المللی سازمان حقوقدانان بدون مرز فراهم گردد