سر خط اخبار

کد خبر:3115
پ

واکنش رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز به دادگاه حمید نوری در استکهلم

واکنش رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز به دادگاه حمید نوری در استکهلم :سازمان مجاهدین خلق ، خود سازمانی تروریستی بوده وباید تعقیب شود ،دولت سوئد از حمایت از تروریستها دست بردارد به گزارش لایر نیوز و به نقل از دفتر روابط عمومی و‌تشریفات سازمان حقوقدانان بدون مرز رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز در منطقه خاورمیانه […]

واکنش رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز به دادگاه حمید نوری در استکهلم :سازمان مجاهدین خلق ، خود سازمانی تروریستی بوده وباید تعقیب شود ،دولت سوئد از حمایت از تروریستها دست بردارد
به گزارش لایر نیوز و به نقل از دفتر روابط عمومی و‌تشریفات سازمان حقوقدانان بدون مرز رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز در منطقه خاورمیانه در واکنش به برگزاری دادگاه فرمایشی حمید نوری (عباسی)در استکهلم و جوسازی های رسانه ای اظهار داشت :برای دولت و سیستم قضائی سوئد که بازیچه سازمان تروریستی مجاهدین خلق شده اند متاسفیم ،علیرضا ترکستانی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان مجاهدین خلق خود سازمانی تروریستی بوده و‌باید تعقیب شود ،به دولت سوئد توصیه کرد از حمایت تروریستها دست بردارد.