سر خط اخبار

کد خبر:2538
پ

واكنش مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز به اظهارات فائزه هاشمي و صادق زيبا كلام :كساني كه در سايه حكومت اسلامي با ارسال سيگنال به بيگانگان آب در آسياب دشمن مي ريزند بدانند ديگر حاشيه امني نداشته و بايد پاسخگوي اعمال خود در دادگاه باشند.

واكنش مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز به اظهارات فائزه هاشمي و صادق زيبا كلام :كساني كه در سايه حكومت اسلامي با ارسال سيگنال به بيگانگان آب در آسياب دشمن مي ريزند بدانند ديگر حاشيه امني نداشته و بايد پاسخگوي اعمال خود در دادگاه باشند. به گزارش لاير نيوز -مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واكنش […]

واكنش مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز به اظهارات فائزه هاشمي و صادق زيبا كلام :كساني كه در سايه حكومت اسلامي با ارسال سيگنال به بيگانگان آب در آسياب دشمن مي ريزند بدانند ديگر حاشيه امني نداشته و بايد پاسخگوي اعمال خود در دادگاه باشند.

به گزارش لاير نيوز -مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واكنش به اظهارات اخير فائزه هاشمي و تاييد و حمايت آن توسط صادق زيبا كلام اظهار داشت:كساني كه در سايه حكومت اسلامي با ارسال سيگنال به بيگانگان آب در آسياب دشمن مي ريزند بدانند ديگر حاشيه امني نداشته و بايد پاسخگوي اعمال خود در دادگاه باشند،عليرضا تركستاني در ادامه اظهار داشت : پروژه نفوذ دشمن بايد بطور جد توسط دستگاههاي امنيتي بعنوان يك اولويت مورد توجه قرار گرفته و كساني كه تحت لواي حكومت اسلامي ، عملا نقش تريبون و اپوزوسيون در داخل را ايفا مي كنند شناسايي و به دادگاه معرفي گردند ،وي در ادامه اظهار داشت متاسفانه در طي سالها چنين افرادي به واسطه ارتباطات نسبي خود به اطلاعاتي دسترسي داشته كه بايد مشخص گردد ،اين اطلاعات در كجا مورد استفاده و به چه نحو پردازش گرديده است ،مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز در ادامه اظهارات خود به عدم وجود هرگونه خلا قانوني در خصوص اظهارات فائزه هاشمي و صادق زيبا كلام اشاره كرد و اظهار داشت :اقدامات انجام يافته توسط آنان منطبق با ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي بوده كه اشعار داشته هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد لذااز دادستان محترم تهران تقاضا داريم دستورات لازم را در جهت تعقيب انان صادر فرمايند