سر خط اخبار

کد خبر:2591
پ

واكنش رييس سازمان حقوقدانان بدون مرز به صدور حكم محكوميت ٢٠ساله دبير سوم سفارت ايران در وين:حكم صادره نقض قواعد بين المللي بوده ودر آينده موجب ايجاد رويه نادرست در جوامع بين المللي خواهد شد .

واكنش رييس سازمان حقوقدانان بدون مرز به صدور حكم محكوميت ٢٠ساله دبير سوم سفارت ايران در وين:حكم صادره نقض قواعد بين المللي بوده ودر آينده موجب ايجاد رويه نادرست در جوامع بين المللي خواهد شد . به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ،عليرضا تركستاني مديركل […]

واكنش رييس سازمان حقوقدانان بدون مرز به صدور حكم محكوميت ٢٠ساله دبير سوم سفارت ايران در وين:حكم صادره نقض قواعد بين المللي بوده ودر آينده موجب ايجاد رويه نادرست در جوامع بين المللي خواهد شد .
به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ،عليرضا تركستاني مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز و رييس سازمان حقوقدانان بدون مرز در منطقه خاورميانه در واكنش به صدور حكم محكوميت اسدالله اسدي دبير سوم سفارت ايران در وين به بيست سال حبس از سوي دادگاه بلژيكي اظهار داشت :حكم صادره نادرست و نقض قواعد بين المللي بوده ودر آينده موجب ايجاد رويه نادرست در جوامع بين المللي خواهد شد وي در ادامه بااشاره به اتهام انتسابي به وي مبني بر توطئه براي بمب گذاري در اجتماع شوراي ملي مقاومت در ژوئن ٢٠١٨اظهار داشت اتهام مزبور واهي وبر اساس يك عمليات پيچيده اطلاعاتي توسط سرويسهاي اطلاعاتي غرب وبا پشتيباني گروهك تروريستي مجاهدين خلق و باهدف فشار بر ايران صورت گرفته است ، عليرضا تركستاني با اشاره به اينكه بر اساس قواعد حقوق بين الملل دولت آلمان حق دستگيري اسدالله اسدي رانداشته صدور حكم محكوميت وي را نيز تحت تاثير گروهك تروريستي مجاهدين خلق و سلطنت طلبان اعلام و اظهار داشت:اين چنين رفتار هاي برخلاف عرف حقوق بين الملل موجب بي ثباتي جهاني در اين حوزه شده و پايبندي همه دولتها به قوانين و قواعد بين المللي ضروري است