سر خط اخبار

کد خبر:1721
پ

نفيسه مرادي  در سمت معاونت اداري و مالي و هماهنگي امور استانهاي سازمان حقوقدانان بدون مرزابقا شد

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛نفيسه مرادي  در سمت معاونت اداري و مالي و هماهنگي امور استانهاي سازمان حقوقدانان بدون مرزابقا شد به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ؛عليرضا تركستاني مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز در روز جمهوري اسلامي طي حكمي نفيسه مرادي را […]

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛نفيسه مرادي  در سمت معاونت اداري و مالي و هماهنگي امور استانهاي سازمان حقوقدانان بدون مرزابقا شد

به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ؛عليرضا تركستاني مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز در روز جمهوري اسلامي طي حكمي نفيسه مرادي را در سمت معاونت اداري و مالي و هماهنگي امور استانهاي سازمان حقوقدانان بدون مرز ابقاكرد متن اين حكم بدين شرح است

سركار خانم نفيسه مرادي

سلام عليكم

نظر به تجربيات ارزشمند و لياقت و شايستگي جنابعالي و نيز در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت آيه الله امام خامنه اي (مدظله)مبني بر توليد علم و محتواي سودمند فارسي در حوزه حقوق ودر فضاي سايبر و با عنايت به تاكيدات معظم له در گام دوم انقلاب درراستاي دفاع و حمايت از مظلومان جهان ؛ونظر به بنيان طرح وكالت شبكه اي توسط اين سازمان و بمنظور تحقق و ادامه روند اجرايي آن بموجب اين حكم بمدت سه سال درسمت:معاون اداري و مالي و هماهنگي امور استانها سازمان حقوقدانان بدون مرزابقامي گرديد.اميد است در راستاي انجام وظايف محوله و نيز اهداف انقلاب اسلامي وادامه دادن راه پاسداران و شهيدان موفق و مويد باشيد

به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز :نفيسه مرادي پيش از اين سابقه رياست شعبه ١٢٥شوراهاي حل اختلاف استان همدان و رياست شعبه دوم مركز خقوقي وداوري آواي عادل الوند را در كارنامه خود داشته و از سال ٢٠٠٥عهده دار اين مسئوليت بوده و

داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته حقوق بين الملل مي باشد