سر خط اخبار

کد خبر:2052
پ

معاون اداری و مالی و هماهنگی امور استانها: انتصاب روسای مناطق ده گانه سازمان حقوقدانان بدون مرز تا نیمه مردادماه سال جاری

انتصاب روساي مناطق ده گانه سازمان حقوقدانان بدون مرز تا نيمه اول مرداد ماه جاري به گزارش روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ،معاون اداري و مالي و هماهنگي امور استانهاي سازمان حقوقدانان بدون مرزدرحاشيه مراسم رونمايي از سامانه اتوماسيون معاونين و اعضا ستادي سازمان حقوقدانان بدون مرز اظهار داشت :تمامي روساي مناطق […]

انتصاب روساي مناطق ده گانه سازمان حقوقدانان بدون مرز تا نيمه اول مرداد ماه جاري

به گزارش روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ،معاون اداري و مالي و هماهنگي امور استانهاي سازمان حقوقدانان بدون مرزدرحاشيه مراسم رونمايي از سامانه اتوماسيون معاونين و اعضا ستادي سازمان حقوقدانان بدون مرز اظهار داشت :تمامي روساي مناطق ده گانه سازمان حقوقدانان بدون مرز تا نيمه اول مرداد ماه سال جاري منصوب خواهند شد ،نفيسه مرادي در ادامه به ورود سازمان حقوقدانان بدون مرز به قتلهاي ناموسي اخير اشاره و اظهار داشت :از قوه قضائيه ميخواهيم با اجراي تدابير لازم واعمال مجازاتهاي سنگين ،از ارتكاب چنين جرائم خشني پيشگيري نمايند.