سر خط اخبار

کد خبر:2572
پ

مدیر کل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واکنش به: قتل یکی از وکلای دادگستری در کرمانشاه: شورای عالی امنیت کشور باید تدابیری جدی در خصوص تأمین امنیت وکلای دادگستری اتخاذ نماید.

مدیر کل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واکنش به: قتل یکی از وکلای دادگستری در کرمانشاه: شورای امنیت کشور باید تدابیری جدی در خصوص تأمین امنیت وکلای دادگستری اتخاذ نماید. به گزارش لایر نیوز – مدیر کل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واکنش به حادثه تلخ تیر اندازی ظهر امروز در مقابل دادگستری کرمانشاه اظهار […]

مدیر کل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واکنش به: قتل یکی از وکلای دادگستری در کرمانشاه: شورای امنیت کشور باید تدابیری جدی در خصوص تأمین امنیت وکلای دادگستری اتخاذ نماید.
به گزارش لایر نیوز – مدیر کل سازمان حقوقدانان بدون مرز در واکنش به حادثه تلخ تیر اندازی ظهر امروز در مقابل دادگستری کرمانشاه اظهار داشت ؛متأسفانه سالهاست که شاهد تعرض و سوء قصد به وکلای دادگستری در کشور هستیم و این مدافعان بی دفاع مظلومانه در راستای تحقق عدالت خود قربانی ناعدالتی می گردند؛علیرضا ترکستانی با انتقاد از متولیان نهاد وکالت اظهار داشت : در طول این سالها متولیان نهاد وکالت چه اقدام عملی در جهت تأمین امنیت وکلای دادگستری انجام داده اند ؛رئیس سازمان حقوقدانان بدون مرز در منطقۀ خاور میانه با اشاره به اینکه با توجه به سوء قصدهای متعدد بر علیه وکلای دادگستری شورای عالی امنیت کشور باید تدابیری جدی در خصوص تأمین امنیت وکلای دادگستری اتخاذ نماید؛ اظهار داشت :مقولۀ تأمین امنیت قضات و وکلای دادگستری به عنوان برقرارکنندگان عدالت در جامعه باید مورد توجه ویژۀ شورای امنیت کشور و مسئولین امنیتی در کشور باشد ؛علیرضا ترکستانی با اشاره به اینکه وکالت کسب و کار نیست و کسب و کار تلقی نمودن وکالت خود در آینده می تواند فساد آور باشد ؛اظهار داشت :مجلس شورای اسلامی در تدوین مقررات می بایست با دقت و ظرافت عمل نموده و در تدوین قوانین و مقررات از نظر علمای علم حقوق درحوزه های مختلف بهره مند گردند.