سر خط اخبار

کد خبر:2644
پ

مدیرکل سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در واکنش به صدور حکم انحلال جمعیت امام علی (ع) حکم صادره از سوی دادگاه کاملاً براساس مقررات و با توجه به واقعیات موجود صحیحاً اصدار یافته‌است.

مدیرکل سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در واکنش به صدور حکم انحلال جمعیت امام علی (ع) حکم صادره از سوی دادگاه کاملاً براساس مقررات و با توجه به واقعیات موجود صحیحاً اصدار یافته‌است. به‌گزارش دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز علیرضا ترکستانی در آخرین جلسه سالیانه شورای معاونین و اعضای ستادی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در منطقه […]

مدیرکل سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در واکنش به صدور حکم انحلال جمعیت امام علی (ع) حکم صادره از سوی دادگاه کاملاً براساس مقررات و با توجه به واقعیات موجود صحیحاً اصدار یافته‌است.
به‌گزارش دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز علیرضا ترکستانی در آخرین جلسه سالیانه شورای معاونین و اعضای ستادی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در منطقه ۴ کشور در واکنش به صدور حکم انحلال جمعیت خیریه امام علی (ع) اظهار داشت: حکم صادره از سوی دادگاه کاملاً براساس مقررات و با توجه به واقعیات موجود صحیحاً اصدار یافته‌است مدیرکل سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز و رئیس سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در منطقه خاورمیانه در ادامه اظهارات خود بیان داشت متأسفانه براساس داده‌های موجود ۳ نفر از اعضای اصلی جمعیت مزبور با گروهک‌های ضدانقلاب مرتبط بودند و به‌صورت بسیار زیرپوستی اقدامات مخل امنیت ملی را در ایران انجام می‌دادند رییس سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در منطقه خاورمیانه در ادامه اظهارات خود بیان داشت در صورت ادامه فعالیت این جمعیت قطعا شاهد خواهیم بود افراد زیادی در سراسر ایران از نظر فکری منحرف می‌گردیدند