سر خط اخبار

کد خبر:2637
پ

دکتر جلال دانشفر رییس منطقه ۱ کشوری سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز

دکتر جلال دانشفر رییس منطقه ۱ کشوری سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز مشارکت با دستگاه‌ها در برگزاری همایش‌های ملی از اهداف و اولویت‌های سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در سال ۱۴۰۰ خواهد بود به‌گزارش دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز دکتر جلال دانشفر در آخرین جلسه شورای معاونین و اعضای ستادی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز که در منطقه ۴ […]

دکتر جلال دانشفر رییس منطقه ۱ کشوری سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز مشارکت با دستگاه‌ها در برگزاری همایش‌های ملی از اهداف و اولویت‌های سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در سال ۱۴۰۰ خواهد بود به‌گزارش دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز دکتر جلال دانشفر در آخرین جلسه شورای معاونین و اعضای ستادی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز که در منطقه ۴ کشور و از طریق ویدئو کنفرانس با سراسر کشور برگزار شد از جمله برنامه‌های آتی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در ایران را مشارکت با دستگاه‌ها در برگزاری همایش‌های ملی فعال نمودن پژوهشگاه سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز و مشارکت در امر واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌ها اعلام و اظهار داشت به‌نظر می‌رسد سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در سال آتی می‌بایست بر فعالیت‌های پژوهشی و استقبال از ایده‌ها فعال‌تر عمل نماید