سر خط اخبار

کد خبر:2193
پ

بیانیه در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)

و ما ارسلناک الّا رحمةً للعالمین زندانیان استبدادی که نشان دادند،  نا آشنایان آزادی بیاننند و طعم کرامت  و انسانیت نچشیده اند،  قلم فرسایی کرده و به ساحت مقدس  پیامبر منطق و مهربانی اهانت نمودند ،  آنان مغفولند ، که مقدمه بیان آزاد،  فکر آزاد است و ذهنی که با انواعی از حصار ها  و […]

و ما ارسلناک الّا رحمةً للعالمین

زندانیان استبدادی که نشان دادند،  نا آشنایان آزادی بیاننند و طعم کرامت  و انسانیت نچشیده اند،  قلم فرسایی کرده و به ساحت مقدس  پیامبر منطق و مهربانی اهانت نمودند ،  آنان مغفولند ، که مقدمه بیان آزاد،  فکر آزاد است و ذهنی که با انواعی از حصار ها  و محدودیت‏ها و منع‏هاى نانوشته محصور شده است،  دیگر آزادی اندیشه ای ندارد تا بیان آزاد داشته باشد  ، بلکه عیان است که اینان دکان مغالطه به راه انداخته تا بند بر پای عدالت و آزادی بنهدند و به نام حقوق بشر بر الهی ترین  و انسانی ترین نماد معرفت بتازند غافل از آنکه، این ضعف بصیرت و سو سیاست آنها را بر دنیا ،مسلمان و غیر مسلمان و هر انسان آزاد اندیشی عیان کرده است .

سازمان حقوقدانان بدون مرز ضمن محکومیت این اقدام نابخردانه و در لبیک به اظهارات رهبر مسلمین جهان ، آمادگی خود را جهت هر گونه  اقدام قانونی  اعلام می نماید .