سر خط اخبار

کد خبر:2627
پ

ایرج رفیعی معاونت اطلاعات و بررسی اخبار سازمان حقوقدانان بدون‌مرز

ایرج رفیعی معاونت اطلاعات و بررسی اخبار سازمان حقوقدانان بدون‌مرز با همکاری مسئولین مناطق کشوری سازمان در سال آتی تحلیل‌های دقیقی از اتفاقات و وقایع ارائه خواهیم داد به گزارش لایر نیوز و به نقل از دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز ایرج رفیعی در جلسه شورای‌عالی معاونین و اعضای ستادی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز […]

ایرج رفیعی معاونت اطلاعات و بررسی اخبار سازمان حقوقدانان بدون‌مرز با همکاری مسئولین مناطق کشوری سازمان در سال آتی تحلیل‌های دقیقی از اتفاقات و وقایع ارائه خواهیم داد به گزارش لایر نیوز و به نقل از دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز ایرج رفیعی در جلسه شورای‌عالی معاونین و اعضای ستادی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در منطقه ۴ کشوری اظهار داشت در سال آتی مسئولین مناطق کشوری باید نسبت‌به حوزه ماموریت خود کاملاً اشراف داشته باشد و گزارشات اتفاقات و وقایع در حوزه خود را به این دفتر ارائه دهند وی در ادامه ارائه اطلاعات دقیق از سوی مسئولین مناطق فشاری را ابزاری مهم در تحلیل اطلاعات اعلام و بیان داشت در سال آتی تحلیل‌های دقیقی از اتفاقات ارائه خواهیم داد