سر خط اخبار

کد خبر:2412
پ

اقدام‌ تروریستی و خشونتگرایانه گروه تروریستی داعش در حمله به دانشجویان بیگناه دانشگاه کابل

بسم الله الرحمان الرحیم اقدام‌ تروریستی و خشونتگرایانه گروه تروریستی داعش در حمله به دانشجویان بیگناه دانشگاه کابل ، با توجیه آموزه های دینی بر همگان عیان کرد ، که اینان خالی از معرفتانی هستند، که ابزاری دردست قدرت های خشونت گرایانه شدند ،تا به ظن خود ترویج تروریسم مذهبی نمایند ،در حالی که مغفولند […]

بسم الله الرحمان الرحیم
اقدام‌ تروریستی و خشونتگرایانه گروه تروریستی داعش در حمله به دانشجویان بیگناه دانشگاه کابل ، با توجیه آموزه های دینی بر همگان عیان کرد ، که اینان خالی از معرفتانی هستند، که ابزاری دردست قدرت های خشونت گرایانه شدند ،تا به ظن خود ترویج تروریسم مذهبی نمایند ،در حالی که مغفولند که اسلام ،منادی ،صلح آرمش و تحقق عدالت و دفاع از حقوق مظلومان در سراسر دنیا است و چنین اقداماتی نه تنها تضاد اهداف آنها با اسلام را روشن می کند، بلکه ضعف بصیرت و سو سیاست آنها را بر تمامی دنیا آشکار می نماید .
سازمان حقوقدانان بدون مرز ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان و خانواده قربانیان ،این حادثه تروریستی و اقدام ضد انسانی رامحکوم می نماید .