سر خط اخبار

کد خبر:5096
پ

رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز: کسب و‌کار تلقی شدن وکالت ، عواقب جبران ناپذیری در تحقق عدالت خواهد داشت

به گزارش لایر نیوز و‌به نقل از مرکز رسانه سازمان حقوقدانان بدون مرز ، علیرضا ترکستانی در واکنش به اظهارات سید امیر سیاح عضومرکز پژوهشهای مجلس در شبکه تلویزیونی خبر اظهار داشت ،مشاغل مبتنی بر قسم را نمی توان کسب و‌کار تلقی کرد، وی با اشاره به اینکه موضوع وکالت دادگستری،قضاوت ،پزشکی  از شمول ماده […]

به گزارش لایر نیوز و‌به نقل از مرکز رسانه سازمان حقوقدانان بدون مرز ، علیرضا ترکستانی در واکنش به اظهارات سید امیر سیاح عضومرکز پژوهشهای مجلس در شبکه تلویزیونی خبر اظهار داشت ،مشاغل مبتنی بر قسم را نمی توان کسب و‌کار تلقی کرد، وی با اشاره به اینکه موضوع وکالت دادگستری،قضاوت ،پزشکی  از شمول ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است ،بیان داشت :قانون مزبور و‌نیز ماده ۷ آن ناظر به تسهیل در امر سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی می باشد ،وفعالیت وکیل دادگستری؛ که در راستای اثبات بی گناهی موکل خود و نیز احقاق حق و عدالت تلاش و فعالیت می نماید را به هیچ وجه نمی توان فعالیت  در امر اقتصادی تلقی کرد، رییس سازمان حقوقدانان بدون مرز در پاسخ به اظهارات سیاح مبنی بر اینکه (…هروقت خواهران و برادران وکیل مفتکی !وکالت کردند آن وقت کسب و کار نیستند…)اظهار داشت ،قضات محترمی که در منصب قضا از بیت المال ارتزاق میکنند و در ازا حقوق دریافتی مبادرت به صدور حکم می نمایند واز این راه درامد دارند و یا پزشکی که در مقام طبابت جان انسانها را نجات میدهد و در ازا خدمت خود پول دریافت می دارد را می توان کسب و‌کار تلقی کرد؟ بیان داشت:کسب و‌کار تلقی شدن وکالت ، عواقب جبران ناپذیری در تحقق عدالت خواهد داشت ودیوان عدالت اداری  نیز در رای هیات عمومی خود صراحتا نهاد وکالت را از شمول کسب و کار تلقی شدن خارج دانسته است ،وی در پایان به مستنکفین از اجرای قانون  هشدار داد در صورت عدم‌توجه به رای دیوان مجازات مقرر در قانون برای آنان متصور خواهد بود