سر خط اخبار

کد خبر:2633
پ

دکتر مسعود پور صالحی معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز

دکتر مسعود پور صالحی معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز : موضع‌گیری‌های سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در سال ۱۳۹۹ بسیار هوشمندانه و اثرگذار بوده‌است. به‌گزارش دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز دکتر مسعود پور صالحی معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز که در جلسه منطقه ۴ کشور و از طریق ویدئو […]

دکتر مسعود پور صالحی معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز : موضع‌گیری‌های سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در سال ۱۳۹۹ بسیار هوشمندانه و اثرگذار بوده‌است.
به‌گزارش دفتر روابط‌عمومی و تشریفات سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز دکتر مسعود پور صالحی معاونت پارلمانی و ارتباطات اجتماعی سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز که در جلسه منطقه ۴ کشور و از طریق ویدئو کنفرانس با سراسر کشور برگزار شد اظهار داشت با توجه به رصدهای انجام‌شده موضع‌گیری‌های سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز در سال ۱۳۹۹ بسیار هوشمندانه و اثرگذار بوده‌است وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به ماموریت‌های سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز و پتانسیل موجود در مجموعه بیان داشت ما باید قوی‌ترین رسانه‌ها را در اختیار داشته‌باشیم و در سال آینده شاهد انتشار نشریه سازمان حقوق‌دانان بدون‌مرز خواهیم بود