- سازمان حقوقدانان بدون مرز - http://lwob.ir -

مهندس حميدرضا تركستاني به سمت معاونت فناوري اطلاعات و انفورماتيك سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد 

با صدور حكمي از سوي مديركل سازمان؛مهندس حميدرضا تركستاني به سمت معاونت فناوري اطلاعات و انفورماتيك سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب شد 

به گزارش لاير نيوز و به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز ؛عليرضا تركستاني مديركل سازمان حقوقدانان بدون مرز در روز جمهوري اسلامي طي حكمي مهندس حميدرضا تركستاني را به سمت معاون فناوري اطلاعات و انفورماتيك سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب كرد متن اين حكم بدين شرح است :

جناب آقاي مهندس حميدرضا تركستاني

سلام عليكم 

نظر به تجربيات ارزشمند و لياقت و شايستگي جنابعالي و نيز در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت آيه الله امام خامنه اي (مدظله)مبني بر توليد علم و محتواي سودمند فارسي در حوزه حقوق ودر فضاي سايبر و با عنايت به تاكيدات معظم له در گام دوم انقلاب درراستاي دفاع و حمايت از مظلومان جهان ؛ونظر به بنيان طرح وكالت شبكه اي توسط اين سازمان و بمنظور تحقق و ادامه روند اجرايي آن بموجب اين حكم بمدت سه سال به سمت:معاون فناوري اطلاعات و انفورماتيك سازمان حقوقدانان بدون مرز منصوب مي گرديد.اميد است در راستاي انجام وظايف محوله و نيز اهداف انقلاب اسلامي وادامه دادن راه پاسداران و شهيدان موفق و مويد باشيد

به نقل از روابط عمومي و تشريفات سازمان حقوقدانان بدون مرز :حميدرضا تركستاني داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك بوده سابقه معاونت فناوري اطلاعات و انفورماتيك مركز وكلاي قوه قضاييه استان همدان معاونت فناوري اطلاعات و انفورماتيك خبرگزاري لاير نيوز و معاونت فناوري اطلاعات و انفورماتيك موسسه حقوقي تركستاني را در كارنامه خوددارد.